En anlamlı ve düşündürücü Hacı Bayram-ı Veli Sözleri ; 06.Nis.2023 Saatinde Ünlülerden Sözler Kategorisine Admin Tarafından Yazıldı. 64 Kez Okundu 0 Kişi Yorum Yaptı.

En anlamlı ve düşündürücü Hacı Bayram-ı Veli Sözleri

Yorum Yapın

Hacı Bayram-ı Veli Sözleri

Bir olalım, iri olalım, diri olalım.

Eline, beline, diline sahip ol

İncinsen de incitme

Her ne ararsan kendinde ara

Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et!

Hacı Bayram Veli sözleri

En büyük kerâmet çalışmaktır.

Hiç bir günahı küçümsemeyiniz, boş durmayıp çalışınız. Çalışanları Allah sever. Boş gezenler zengin bile olsalar yoldaşları şeytan, kalpleri şeytana konaktır.

Özünü bilirsen, özürden kurtulursun.

Gel Ha Gel İnsan ol da Öyle gel..!

Özünde ve sözünde temiz olmayanların, îmanı tam değildir.

Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen, önce kendisi iyi olmalıdır.

İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

Çarşıda ve câmi avlusunda bir şey yemeyiniz. Yol ortasında durmayınız. Ticâret erbâbının dükkânlarında uzun müddet oturmayınız.

Ezanla birlikte camide olunuz, cahiller sizden ilerde bulunmasın.

İyi bilin ki; öfke, düşünceyi, iyi düşünmeyi daraltır. Sonunda insan yanılır.

Akıllı insanın üç askeri vardır: Sabır, utanmak ve kanaat.

Sevgi ve acıma, insanlık; hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasfıdır.

Bilmek istersen seni Kim bildi ef’alini

Can içre ara canı Ol bildi sıfatını

Anlamlı Hacı Bayram veli sözleri

Geç canından bul anı Anda gördü zatını

Sen seni bil sen seni Sen seni bil sen seni.

Görünen sıfatındır Gayrı ne hacetindir.

Anı gören zatındır Sen seni bil sen seni

Bayram özüni bildi Bulan ol kendi oldu.

Bileni anda buldu Sen seni bil sen seni.

Başkalarından daha ihlaslı ve daha çok ibadet etmedikçe, başkalarından daha çok ihsanda bulunmadıkça rahat etmeyiniz.

Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz.

İnsanların fitnesinden kurtulmak istiyorsanız, çarşı ve pazarlarda sık sık bulunmayınız.

Küçük çocukları seviniz, başlarını okşayınız. Onları sevindiriniz ki, Peygamber efendimizin emrini yerine getirmiş olasınız.

Sevgi ve acıma, insanlık; hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasfıdır.

Kibir bele bağlanan taş gibidir, onunla ne yüzülür, ne de uçulur.

Hükümdar, ancak adaleti ile başarılı olur.

Allahü teâlâya isyân yolunda, hiçbir kimseye yardım etmeyiniz.

Dünyâ gamından, nefsin sıkıştırmasından hafifleyip kurtulmak istiyorsanız, kabristanları sık sık ziyâret ediniz.

Oturduğun yeri pâk et, kazandığın lokmayı hak et.

Hiddet ve kin, hakîkatleri gören gözleri kör eder. Öfke, iyi düşünmeyi daraltır, yanıltır.

Mevki hırsı, koğu, gıybet, edebsizlik, hıyânet Hak’kı inkâr eder.

Hiçbir günâhı küçümsemeyin, çok çalışın. Boş gezenler, zengin bile olsa, arkadaşları şeytan, kalpleri şeytanın konağı olur.

Küçük çocukları seviniz başlarını okşayıp onları sevindiriniz, bu Peygamberimizin emridir.

Hacı Bayram-ı Veli İbretlik Resimli Sözleri

Her daim nasihat ediniz.

Hiddet ve kin, hakîkatleri gören gözleri kör eder. Öfke, iyi düşünmeyi daraltır, yanıltır.

Avam ve zenginler arasında dini ve zaruri bilgiye dair sözlerden çekinin. Zira zenginliğe ve mala karşı zaafın var gibi anlaşılmasın.

Kadınlarınızı okutunuz, kadınları okumayan millet yükselemez.

Emaneti koruyunuz. Zira din de size emanettir, beden de.

İlimde hukuki meselelerde sana teklif edilecek işler ancak kendine uygun olanları kabul etki sonuçta başka bir görüşü savunmak zorunda kalmayasın.

İlmi ve bilgiyi yüce tutan kimse hiçbir zaman küçülmez, alçalmaz.

Devlet büyükleriyle ilişkilerinizde ateşten faydalandığınız gibi olun. Uzakça durun, ısınacak kadar yaklaşın.

İçi murdar kimseyi ne kadar dıştan yıkarsan arınmaz.

Çok gülmeyiniz zira kalbiniz kararır. Sakin ve ağırbaşlı olunuz, yürürken başınız önde vakarlı bir şekilde yürüyünüz, aceleci olmayınız.

Dili, dini, rengi ne olursa olsun; iyiler iyidir.

İçi murdar kimseyi ne kadar dıştan yıkarsan arınmaz.

Hakikatin ilk makamı, toprak olacağımızın bilinmesidir.

Daima iyiyi, güzeli, doğruyu öğrenebilmek için okuyunuz, okutunuz.

SEVGİ Varken, NEFRET Niye?!

BARIŞ Varken, SAVAŞ Niye?!

KARDEŞLİK Varken, DİDİŞMEK Niye?!

DOSTLUK Varken, DÜŞMANLIK Niye?!

HOŞGÖRÜ Varken, BAĞNAZLIK Niye?!

ÖZGÜRLÜK Varken, TUTSAKLIK Niye?!

ADALET Varken, HAKSIZLIK Niye?!

Sessiz kalmak bir şey bilmediğin anlamına gelmez. Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez.

Aklın birinci koruması sabırdır.

Aklın ikinci koruması utanmaktır.

Aklın üçüncü koruması kanaattir.

Edep elbisesini, sırtınızdan ölünceye kadar çıkartmayınız.

Büyük düşman odur ki: İlki nefsani istek ve arzulardır. İkinci kibir ve sapıklıktır. Üçüncü hilekarlık ve yalancılıktır.

Nefis şeytanın vekilidir. Komutanları ise, kibir, haset, cimrilik, açgözlülük, öfke, kahkaha, ve maskaralıktır.

Konuşurken gürleme, bağırıp çağırma, yüksek sesle bile konuşma.

Allah’a isyan yolunda kimseye yardımcı olma.

Adalet güzel ama Emir’de olursa daha güzeldir, cömertlik güzel ama zenginde olursa daha güzeldir, sabır güzel ama fakirde olursa daha güzeldir, tevbe güzel ama gençlerde olursa daha güzeldir, utanmak güzel ama hanımlarda olursa daha güzeldir.

Bizim erkânımız; Muhammed’in ahlakı ve Ali’nin edebidir.

Hacı Bayram Veli dua sözleri

En yüce servet, ilimdir.

Hak’ka erişebilmek için, büyüklere ve doğrulara yaklaşın.

Hakikatın ilk makamı, toprak olacağımızın bilinmesidir.

Hamı pişiremezsen bari, pişmişi ham etme.

Her ne arar isen, kendinde ara.

Her nerede olursanız olunuz sizi Allah’ın gördüğünü unutmayınız. Allah’tan korkunuz, fenalıklardan sakınınız.

Neresi seni dünyaya çekiyorsa, sana Allah’ı unutturuyorsa orası senin helakin için bir tuzaktır.

Neresi seni Allah’a yöneltiyorsa, seni düşündürüyorsa orası cennete gitmen için bir duraktır.

Emaneti koruyunuz. Zira, din de size emanettir, beden de.

Her namazın sonunda size hoş gelen bir ibadeti adet edininiz. Örneğin ; birkaç istiğfar çekmek, bir sure yada ayet okumak, Allah’ı zikretmek….

Her ayın tek günlerinde veya en az birinde, on beşinde ve sonunda olmak üzere oruç tutmaya gayret ediniz.

Sakın ölümü unutmayınız, her gece onu hatırlayınız, hesabınızı yapınız, olurki tevbe edince Hak’ta sizi affeder.

Nefsinizi daima kontrol altında tutunuz. Düşünün, onu başı boş bırakmayın, zira her fırsatta sizi ateşe götürür.

Sakın dünyalığın varsa ona güvenmeyiniz, yoksa çalışıp helalinden elde ediniz, kazandığından fakirlere cömertçe payını veriniz.

Kimden ilim tahsil etmişsen O hocan için daima Allah’tan rahmet ve mağfiret dileyiniz.

Başkalarından daha çok çalışıp çok ilim sahibi olunuz.

Önce ilim tahsil ediniz, sonra helalinden para kazanıp evleniniz.

İlmi bir konuyu özüne göre düşününüz, öyle karar veriniz, dıştan görünüşe bakıp yanılmayınız.

Başkalarından daha ihlaslı ve daha çok ibadet etmedikçe, başkalarından daha çok ihsanda bulunmadıkça rahat etmeyiniz.

Mezarlıkları sık sık ziyaret ediniz. Dünya gamından ve nefsin sıkıştırmasından kurtulursunuz. Çünkü nefsin tek korktuğu ve aldatamadığı yer mezarlıktır. Ölenin kendisi olacağını ve azabı tadacağını iyi bilir.

Büyük zaatların kabirlerini ziyaret ediniz. Bu zahmetiniz O zaatların size şefaat etmesini sağlar.

Bütün işlerde cimrilikten sakınınız. İnsanlığınızı koruyunuz. Güzel huylu ve merhametli olunuz.Ne halde olursanız olun dünyaya rağbeti azaltınız. Kötülükten uzaklaşınız.

Oyun oynanan ( kumar oynanan) gibi yerlere ve laubali konuşulan meclislere girmeyiniz.

Aile arasında adaba dikkat ediniz.

Hacı Bayram sözleri

Ayıplarını gördüğünüz komşuyu kınamayınız. Sırlarını açıklamayınız. Çünkü gördüğünüz bu sır size emanettir, emanete hıyanet kötü ve çirkin bir fiildir.

Dünya gamından kurtulmak isteyen kabristanlara gitsin.

Alim ve velileri çokça ziyaret ediniz ki şefaatlerine kavuşasınız.

Arkadaşlarınızın kusurları emanet gibidir. Onları sır gibi saklayınız.

Hiçbir günâhı küçümsemeyin, çok çalışın. Boş gezenler, zengin bile olsa, arkadaşları şeytan, kalpleri şeytanın konağı olur.

Helâlinden kazanıp, ondan fakirlere cömertçe veriniz.

Ölümü çok hatırlayınız. Ölüm gelmeden hesâbınızı yapınız. Tövbe ediniz ki, affa kavuşasınız.

Dünyâ gamından, nefsin sıkıştırmasından hafifleyip kurtulmak istiyorsanız, kabristanları sık sık ziyâret ediniz.

Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın, sırlarını ifşâ etmeyiniz. Çünkü gördüğünüz bu sırlar, size emânettir. Emânete hıyânet ise, çirkin bir harekettir.

Âlim ve velîlerin kabirlerini ziyâret ediniz. Zîrâ o büyükler, kendilerini ziyâret edenlere şefâat ederler.

Halk içinde Allah’ı çokça anınız. Bu durum maneviyatı yükseltir, katı kalpleri yumuşatır.

Benzer Konular

Benzer yazı bulunamadı

Yazıya Ait Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın..

Bu yazıya yorum yapan ilk kişi sen ol.