Fatih Sultan Mehmet Kimdir ; 17.Mar.2022 Saatinde Biyografiler Kategorisine Nur Tarafından Yazıldı. 13 Kez Okundu 1 Kişi Yorum Yaptı.

Fatih Sultan Mehmet Kimdir

Yorum Yapın

S

Fatih Sultan Mehmet'in Hayatı

Bildiğiniz üzere Fatih Sultan Mehmet I. Mehmed 30 Mart 1432 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Babası Sultan II. Murad, annesi gayrimüslim bir köle olan Huma Hatun'dur.  Mehmet'in devlet görebleri çok erken yaşta başladı. Ağabeyi Ahmed'in ölümünden sonra 6 yaşındayken Amasaya'da Rum sancakbeyi oldu.

Özel eğitim alan Mehmet'in hocalarından biri de  Molla Gürani idi. Fatih Sultan Mehmet'in Arapça ve Farsça'nın yanı sıra Latince, Yunanca ve İtalyanca biliyordu.

İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem tahta çıktı. Babası II. Murad, 3 Şubat 1451 günü öldü ve Mehmet, ikinci kez  21 yaşında tahta oturan genç Hakan, daha ilk günlerde devleti ve ordusunu daha büyük hamleler yapacak bir kudrete ulaştırdı.

Şehzadeliğinden beri bir an önce İstanbul'u fethetmek ve Hazret-i Peygamber'in "Konstantiniyye (İstanbul) muhakkak fethedilecektir.

Bu fethi yapacak hükümdar ne güzel hükümdar ve onun askerleri ne güzel askerdir." müjdesine mashar olmak istiyordu. Bu gaye ile askerî tarihin kaydettiği ilk büyük ateşli silahlar ve toplar ile ordusunu dayanılmaz bir kudret haline getirdi.

1451'te Sultan Mehmet,  'Boğazkesen' denilen Rumeli Hisarı'nın inşa emrini vererek, İstanbul kuşatmasının hazırlıklarına başladı.  6 Nisan da başlayan kuşatma tam 53 gün sürdü. 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethedildi. Mehmed fethin ilk günü öğleden sonra şehre girdi ve Ayasofya'ya giderek namaz kıldı.

Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden hemen sonra Çandarlı Halil Paşa’yı idam ettirdi.Daha sonra Ayasofya'nın kıyamete kadar cami kalmasını yazılı vasiyet ve vakıf eyledi.

İstanbul zaferi ile güçlünen Osmanlı Devleti, hıristiyan birliğini bozmak için Avrupa'ya birçok sefer düzenledi. Kırım Hanlığı'nı Osmanlı hakimiyeti altına aldı. 

Bosna'ya sefer düzenleyerek Bosna Sancakbeyliğini oluşturdu. Osmanlı yönetiminin dini özgürlük tanıması ve ılımlı yaklaşımından etkilenen Bosnanılar Müslümanlığı benimsediler. (Müslümanlığı benimseyen Bosnalılara Boşnak deniyor.)

Fatih Sultan Mehmet, Eflak ve Boğdan'a seferler düzenledi. Fatih'in bizzat başında olduğu Osmanlı kuvvetleri Boğdan ordusunu büyük bir bozguna uğrattı.1461’de Trabzon  İmparatorluğu'nun başkenti Trabzon’u ele geçirdi ve bu devletin varlığına son verdi.

Akkoyunlular’la ittifak kuran Karamanoğulları Beyliği'ne karşı Fatih Sultan Mehmed Konya'yı ele geçirdi. Konya o dönemde Karamanoğullarının başkentiydi. 1474 yılında Karamanoğulları Beyliği tamamen ortadan kaldırıldı.

Fatih, büyük ilim, din, kültür ve sanat adamlarını etrafında toplayarak İslam medeniyetine yeni bir hamle verdi ve İstanbul'u devrinde bu medeniyetin ve dünyanın en yüksek bir merkezi halime getirdi. Molla Gürani, Hocazade, Molla Hüsrev, Hızır Bey, Molla Yegan, Ali Kuşçu ve Akşemseddin meclisinin en mühim simaları idi. Devrinde Osmanlı Devleti'nin bütün temel müessese ve teşkilatı en mükemmel bir hale geldi.

Zeytinyağı döktürerek insanlık tarihinde "yağla makine soğutmasını", havan topunun balistik hesap ve planını yaparak dik mermi yollu ilk silahı keşfeden de odur. Yine onun devrinde başta İstanbul olmak üzere, imparatorluğun bütün şehirleri cami, mescit, medrese ve sair eserlerle donatılmıştır.

30 yıl hükümdarlık yapan Fatih Sultan Mehmet 1481 yılında Anadolu'ya doğru bir sefere çıktığında bir ordugahta hayatını kaybetti. Ölüm nedeni gut hastalığı gösterilse de zehirlendiği de söylenmektedir. Fatih Sultan Mehmed, Fatih Camii’ndeki türbesinde yatmaktadır.

FATİH SULTAN MEHMET'İN EŞLERİ

Fatih Sultan Mehmed'in Eşleri: Emine Gül-Bahar Hatun, Helene Hatun, Alexias Hatun, Gülşah Hatun, Sitti Mükrime Hatun, Çiçek Hatun ve Anna Hatun'dur.

FATİH SULTAN MEHMET'İN ÇOCUKLARI

Fatih Sultan Mehmed'in toplam 4 tane çocuğu olmuştur. II.Bayezid, Şehzade Mustafa, Gevherhan Sultan ve Cem Sultan Fatih'in çocuklarıdır.

Benzer Konular

Benzer yazı bulunamadı

Yazıya Ait Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın..

Zeytin
İstanbul fatihi... Kutsal kitabımızda da ismi müjdelenen bir komutandi.