Sevdiklerinize İngilizce güzel ve anlamlı sözler söyleyin ; 04.Ara.2022 Saatinde Anlamlı Sözler Kategorisine Admin Tarafından Yazıldı. 1222 Kez Okundu 0 Kişi Yorum Yaptı.

Sevdiklerinize İngilizce güzel ve anlamlı sözler söyleyin

Yorum Yapın

İngilizce güzel sözler ve ingilizce anlamlı sözler

Merhaba arkadaşlar daha önce sizler için paylaştığımız Rusça sözler konusuna ek olarak ingizlice güzel sözler, ingilizce anlamlı sözler, ingilizce aşk sözleri gibi sözler eklemek istedik ve bu sözlerin bazılarını resimli sözler olarak, bazılarını ise yazılı ingilizce sözler olarak ekledik.

insanlar günümüzde sosyal medya aracılığı ile hemen hemen neredeyse tüm dünya ile iletişim haline girebiliyorlar bu iletişimlerde kimisi google translate (google çeviri) kullanıyor kimiside yabancı dile sahip olup konuşmalarını sürdürebiliyorlar.

Bu yüzden bizde sizler için dünya genelinde global olan ingilizce dilinde sizler için ingilizce güzel aşk sözleri derleyip resimli sözler tasarladık.

İngilizce anlamlı sözler

ingilizce güzel sözler

If you want to shine like the sun, first burn like the sun.

Eğer güneş gibi parlamak istiyorsan önce güneş gibi yan.

 

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.

Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et.

 

Wealth is the slave of wise man, the master of a fool.

Zenginlik, bir bilgenin kölesi, bir aptalın efendisidir.

 

One thing only I know, and that is that I know nothing.

Tek bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğimdir.

 

ingilizce aşk sözleri

Time never comes again.

Zaman asla geri gelmez.

 

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.

Gözlerini yıldızlarda, ayaklarını yerde tut.

 

A smooth sea never made a skilled sailor.

Dalgasız deniz asla usta bir denizci yetiştiremez.

 

Do it today, or regret it tomorrow.

Bugün yap ya da yarın pişman ol.

 

No bees, no honey; no work, no money.

Arı yok, bal yok; iş yok, para yok.

 

It’s always too early to quit.

Her zaman vazgeçmek için çok erkendir.

 

Silence is the most powerful scream.

Sessizlik en güçlü çığlıktır.

 

If you fell down yesterday, stand up today.

Dün düştüysen bugün ayağa kalk.

 

ingilizce arkadaşlık sözleri

A friend walks in when everyone else walks out.

Herkes çıkarken içeri giren kişi gerçek arkadaştır.

 

Everything you can imagine is real.

Hayal edebileceğin her şey gerçektir.

 

Follow your heart and see where you land.

Kalbinizi takip edin ve nereye gideceğini görün.

 

Be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still.

Yavaş gitmekten korkma, yerinde durmaktan kork.

 

Everything has beauty, but not everyone sees it.

Her şeyde bir güzellik vardır, ama herkes bunu göremez.

 

The best way to predict your future is to create it.

Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır.

 

A heart that loves is always young.

Seven bir kalp her zaman gençtir.

 

Every accomplishment starts with the decision to try.

Her başarı denemeye karar vermekle başlar.

 

A good friend knows all your best stories. A best friend has lived them with you.

İyi bir arkadaş tüm iyi anılarınızı bilir. En iyi arkadaş onları sizinle yaşar.

 

If it is important to you, you will find a way. If not, you’ll find an excuse.

Eğer senin için önemliyse bir yolunu bulursun. Eğer değilse bir bahane bulursun.

 

Love the life you live. Live the life you love.

Yaşadığın hayatı sev. Sevdiğin hayatı yaşa.

 

It’s hard to beat a person who never gives up.

Asla pes etmeyen bir insanı yenmek zordur.

 

Don’t cry because it’s over, smile because it happened.

Ağlama, çünkü bitti; gülümse, çünkü oldu.

 

If everything seems under control, you’re not going fast enough.

Eğer her şey kontrol altında görünüyorsa, yeterince hızlı gitmiyorsun demektir.

 

He who opens a school door, closes a prison.

Her kim ki bir okul kapısı açar, o kişi bir hapishane kapatır.

 

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

Hayat bisiklet sürmek gibidir. Dengeni korumak için ilerlemeye devam etmelisin.

 

They can kill the dreamer, but they can never kill the dream.

Hayalperesti öldürebilirler ama hayali asla.

 

Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.

Başarı istediğini elde etmektir. Mutluluk elde ettiğini istemektir.

 

I have nothing to lose,but something to gain.

Kaybedecek bir şeyim yok fakat kazanacak bir şey var.

 

Men never remember, but women never forget.

Erkekler hatırlamaz, kadınlar ise asla unutmaz.

 

The greatest pleasure in life is doing what other people say you cannot do.

Hayattaki en büyük zevk, insanların yapamazsın dedikleri şeyleri yapmaktır.

 

Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.

Sevdiğin bir işi seç, böylece hayatta tek bir gün bile çalışmamış olursun.

 

Before you judge me, make sure that you’re perfect.

Beni yargılamadan önce mükemmel olduğundan emin ol.

 

A person starts dying when they stop dreaming.

Bir insan hayal kurmayı bıraktığı zaman ölmeye başlar.

 

Sometimes you have to travel a long way to find what is near.

Bazen yakın olanı bulmak için uzun bir yolculuk yapman gerekir.

Ünlülerden anlamlı ve güzel İngilizce Sözler

Toplum içinde önemli bir yer edinmiş ve tanınmış kişilerin cümleleri, insanlar tarafından oldukça değer görür.

Dünya çapında bilinen ünlü isimlere ait anlamlı İngilizce sözler, bu sebeple fazlasıyla ilgi çekicidir.

O hâlde, İngilizce ünlü sözler neler, olduğunu ünlü kişilerin sözlerinden derleyip tasarlardık ve sizler için hazırladık.

 

War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.

Savaş barış demektir. Özgürlük köleliktir. Cehalet güçtür. (George Orwell)

 

The two most powerful warriors are patience and time.

En güçlü iki savaşçı sabır ve zamandır.” (Leo Tolstoy)

 

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.

Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor ama kimse kendinin değiştirmeyi düşünmüyor. (Leo Tolstoy)

 

A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool.

Bir aptal kendisinin bilge olduğunu düşünür, ancak bir bilge kendisinin aptal olduğunu bilir. (William Shakespeare)

 

To live without hope is to cease to live.

Umut olmadan yaşamak, yaşamayı bırakmaktır. (Fyodor Dostoevsky)

 

There is no friend as loyal as a book.

Kitap kadar sadık hiçbir arkadaş yoktur. (Ernest Hemingway)

 

I think; therefore I am.

Düşünüyorum. Öyleyse varım. (Rene Descartes)

 

Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people.

Büyük beyinler fikirleri, ortalama beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur. (Eleanor Roosevelt)

 

Life is like a coin: You can spend it any way you wish, but you only spend it once.

Yaşam para gibidir: Dilediğin gibi harcayabilirsin, ama yalnızca bir kez. (Lillian Dickson)

 

You can cut all the flowers, but you cannot keep spring from coming.

Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelmesini engelleyemezsiniz. (Pablo Neruda)

 

He is happiest, be he king or peasant who finds peace in his home.

İster kral ister köylü olsun, en mutlu insan evinde huzur bulan insandır. (Goethe)

 

An intelligent hell would be better than a stupid paradise.

Zeki bir cehennem, aptal bir cennetten daha iyidir. (Victor Hugo)

 

No army can withstand the strength of an idea whose time has come.

Hiçbir ordu, zamanı gelmiş bir düşüncenin gücüne karşı koyamaz. (Victor Hugo)

 

Being good is easy, what is difficult is being just.

İyi olmak kolaydır; zor olan adil olmaktır.” (Victor Hugo)

 

And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.

Müziğin sesini duymayanlar, dans edenleri deli sanıyor. (Friedrich Nietzsche)

 

That which does not kill us makes us stronger.

Bizi öldürmeyen şey, bizi daha da güçlendirir. (Friedrich Nietzsche)

 

Some people die at 25 and aren’t buried until 75.

Bazı insanlar yirmi beş yaşında ölür ama yetmiş beş yaşında gömülür. (Benjamin Franklin)

 

Either write something worth reading or do something worth writing.

Ya okunmaya değer bir şeyler yazın; ya da yazılmaya değer bir şeyler yapın. (Benjamin Franklin)

 

If you are born poor its not your mistake. But if you die poor its your mistake.

Eğer fakir olarak doğduysanız, bu sizin hatanız değildir. Fakat fakir olarak ölürseniz, bu sizin hatanızdır. (Bill Gates)

 

A friend is someone who gives you total freedom to be yourself.

Dost, sana kendin olma özgürlüğünü tamamen tanıyan kişidir. (Jim Morrison)

 

Life is the sum of all your choices.

Hayat, tercihlerinizin toplamıdır. (Albert Camus)

 

Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Arkamdan yürüme, yol gösteremeyebilirim. Önümden yürüme, takip etmeyebilirim. Sadece yanımda yürü ve arkadaşım ol. (Albert Camus)

 

Always tell the truth. That way, you don’t have to remember what you said.

Daima doğruyu söyleyin. Böylelikle ne dediğinizi hatırlamak zorunda kalmazsınız. (Mark Twain)

 

Love is not just looking at each other, it’s looking in the same direction.

Aşk birbirine bakmak değil, birlikte aynı yöne bakmaktır. (Antoine de Saint-Exupéry)

 

A pessimist is somebody who complains about the noise when opportunity knocks.

Karamsar bir kimse fırsat kapıyı çaldığı zaman gürültüden şikâyet eden kişidir. (Oscar Wilde)

 

Love is like the wind; you can’t see it but you can feel it.

Aşk rüzgâr gibidir, onu göremezsiniz ama hissedersiniz. (Nicholas Sparks)

 

Intelligence is the ability to adapt to change

Zekâ, değişime ayak uydurabilme becerisidir. (Stephen Hawking)

 

Strive not to be a success, but rather to be of value.

Başarılı olmak için değil değerli olmak için çabala. (Albert Einstein)

 

I would challenge you to a battle of wits, but I see you are unarmed.

Beyinlerimiz savaşsın isterdim; ama görüyorum ki siz silahsızsınız bayım. (Franz Kafka)

 

There is an infinite amount of hope in the universe, but not for us.

Evrende sonsuz miktarda umut var, fakat bizim için değil. (Franz Kafka)

 

In a world where death exists, nothing is actually serious.

Ölümün olduğu bir dünyada hiçbir şey ciddi değildir aslında. (Franz Kafka)

 

The trust of the innocent is the liar’s most useful tool.

Masumların güveni, yalancıların en kullanışlı aracıdır. (Stephen King)

 

When you say “yes” to others, make sure you are not saying “no” to yourself.

Başkalarına “evet” derken, kendinize “hayır” demediğinize emin olun. (Paulo Coelho)

 

Don’t waste your time with explanations: people only hear what they want to hear.

Açıklamalar yaparak vaktinizi boşa harcamayın. İnsanlar yalnızca duymak istediklerini duyarlar. (Paulo Coelho)

 

Tolerance and compassion are qualities of fearless people.

Hoşgörü ve merhamet korkusuz insanların vasıflarıdır. (Paulo Coelho)

 

A bone to the dog is not charity. Charity is the bone shared with the dog, when you are just as hungry as the dog.

Köpeğe atılan bir kemik hayırseverlik değildir. Hayırseverlik, siz de en az köpek kadar açken onunla paylaştığınız kemiktir. (Jack London)

 

If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.

Bir şeyden memnun değilsen, değiştir. Değiştiremiyorsan, tutumunu değiştir. (Maya Angelou)

 

I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.

Öğrendim ki, insanlar ne söylediğini unutacaklar ne yaptığını unutacaklar, fakat onlara nasıl hissettirdiğini asla unutmayacaklar.” (Maya Angelou)

 

Try to be a rainbow in someone’s cloud.

Birilerinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalış. (Maya Angelou)

 

In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.

Hayat ile ilgili öğrendiğim her şeyi üç kelime ile özetleyebilirim: hayat devam ediyor. (Robert Frost)

 

The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.

Dünyanın sorunu, akıllı insanlar şüphelerle doluyken, aptalların özgüvenle dolu olmasıdır. (Charles Bukowski)

 

Your friend is the man who knows all about you and still likes you.

Dost, sizin hakkınızda her şeyi bilen ve hala sizi seven kişidir. (Elbert Hubbard)

 

Do not disturb someone who does not feel your absence with your presence.

Yokluğunuzu hissetmeyeni varlığınızla rahatsız etmeyin. (Bob Marley)

İngilizce anlamlı Aşk Sözleri

Ünlü ve anlamlı sözlerin dışında İngilizce aşk sözleri de oldukça popülerdir. ve bu popüler aşk sözleri arasında sevgiliye söylenen ingilizce aşk sözleri sizler için hazırladık.

 

If you want to be loved, be lovable.

Sevilmek istiyorsan sevilebilir ol. (Ovid)

 

What the world really needs is more love and less paper work.

Dünyaya asıI gereken, daha fazIa sevgi ve daha az bürokrasi. (Pearl Bailey)

 

Love cures people -both the ones who give it and the ones who receive it.

Aşk, insanları iyileştirir. Hem onu ​​verenleri hem de onu alanları.

 

Love is the beauty of the soul.

Aşk ruhun güzelliğidir.

 

To the world you are just one person but to one person you may be the World.

Dünya için sadece bir insansın, ama bir kişi için bütün dünyasın!

 

Paradise is always where love dwells.

Cennet daima aşkın yaşadığı yerdedir.

 

Love is not what the mind thinks, but what the heart feels.

Aşk zihnin düşündüğü değil, kalbin hissettiğidir.

 

Love is the bridge between two hearts.

Aşk iki kalp arasındaki köprüdür.

 

Love is not just looking at each other, it’s looking in the same direction.

Aşk aynı yönde bakmaktır, sadece birbirine bakmak değil.

 

True love doesn’t have a happy ending, because true love never ends.

Gerçek aşk mutlu sonla sona ermez, çünkü gerçek aşk asla bitmez.

 

Some love lasts a lifetime. True love lasts forever.

Bazı aşklar bir ömür boyu sürer. Gerçek aşk sonsuza kadar sürer.

 

True love doesn’t mean being inseperable; it means being seperated and nothing changes.

Gerçek aşk, ayrılamaz olmak demek değildir; ayrı olsanız bile hiçbir şeyin değişmemesidir.

 

İngilizce Motive edici Sözleri

Motivasyonunuzu artıracak her materyal, başarıya giden yolda size destek olacaktır. İngilizce motivasyon sözleri, kendinizi motive etmek için oldukça yararlıdır.

 

You can never quit. Winners never quit, and quitters never win.

Asla bırakamazsın. Kazananlar asla bırakmaz ve bırakanlar asla kazanamaz.

 

It’s always too early to quit.

Her zaman vazgeçmek için çok erkendir.

 

There is always room at the top.

Zirvede her zaman yer vardır.

 

In order to succeed, you must first believe that you can.

Başarmak için öncelikle başarabileceğine inanman gerekir.

 

If you can dream it, you can do it.

Bir şeyi hayal edebiliyorsan, yapabilirsin.

 

Failure is not the opposite of success; it’s part of success.

Başarısızlık başarının tam tersi değildir; bu başarının bir parçasıdır.

 

It’s not over until you win.

Sen kazanana kadar bitmeyecek.

 

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.

Gözlerini yıldızlarda, ayaklarını yerde tut.

 

Life is what happens while you are busy making other plans.

Hayat, sen planlar yaparken başından geçenlerdir.

 

There is only one way to happiness and that is to cease worrying about things which are beyond the power of our will.

Mutluluğa giden tek bir yol var ki o da gücümüzün ötesinde olan şeylerle ilgili endişelenmeyi bırakmak.

 

Only I can change my life. No one can do it for me.

Hayatımı sadece ben değiştirebilirim. Bunu benim için başka kimse yapamaz.

 

You can’t cross the sea merely by standing and staring at the water.

Kenarında durup bakarak denizi geçemezsin.

 

Imagination is more important than knowledge.

Yaratıcılık bilgiden çok daha önemlidir.

 

Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success.

Yaptığın en küçük harekete bile kalbini, aklını ve ruhunu kat. Başarının sırrı budur.

 

You must be the change you wish to see in the world.

Dünyada görmek istediğin değişim olmalısın.

Benzer Konular

Benzer yazı bulunamadı

Yazıya Ait Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın..

Bu yazıya yorum yapan ilk kişi sen ol.